Tai kas buvo prieš ketvirtį amžiaus neįtikėtina, šiandien jau tapo gyvenimo dalimi. Mokslas tarsi lavina, atskleidžia vis naujus ir nepažintus reiškinius, iš užmaršties iškyla kadais sąmoningai užslėptos istorinės tiesos. Priežasčių tam būta daug ir ne visuomet garbingų. Jeigu slepi vadinasi bijai tiesos, o tiesos nebuvimas palaisvina erdvę naujai tiesai, kuri dažnu atveju siekia visai kitokių, toli siekiančių tikslų.

Brolis susiruošė kepti duoną. Kai užmaišyta tešla su raugu iškilo, jis susiruošė pašauti ją į orkaitę. Jį sulaikė Mokytojas sakydamas:
-Pašlakstyk ją gyvybės vandeniu, o kai iškeps tuo pačiu vandeniu pašlakstyk.
-O kas neturi gyvybės vandens, ką tiems daryti?

Jei žmonės turėtų sparnus ir nešiotų juodas plunksnas, tai ir tuomet tik nedaugelis iš jų  būtų tokie protingi, kad galėtų taptii varnomis.
Amerikiečių dvasininkas Henry Ward Beecher

Žemės magnetinis laukas priklauso nuo metalų kiekio, jų išsidėstymo žemėje. Beatodairiška iškasenų gavyba išderina žemės magnetinį lauką. Viena iš magnetinių audrų priežastis - metalų, esančių žemės gelmėse balanso pusiausvyros trūkumas. Dauguma užmerkia į tai akis, gyvena viena diena ir niurna visiems žinomą posakį: "po manęs nors ir tvanas". Bet juk tai nesitęs iki begalybės. Atėjo laikas pagalvoti, suvokti: kur eini? Žmogaus ardantys veiksniai mineralų, akmenų, stichijų, erdvės atžvilgiu iškreipė pirmapradį tyrumą ir akmenų, metalų pralaidumą.

2014 m. Naujųjų metų sutikimas praėjo daug ramiau nei ankstesnių kartu paėmus. Būta susierzinimų, nuoskaudų, konfliktų. Visa tai neatsitiktinai. 2013 m. gruodžio 26-29 dienomis buvo numatomi ir laukiami energijų pokyčiai. Pokyčiai įvyko. Iš Žemės, galaktikos ir iš žmonių eterinių, astralinių mentalinių kūnų buvo išspaudžiamas negatyvas. Tuo laikotarpiu visos būtybės galaktikoje viena kitai įrodinėjo kas teisus, kas ne.

feodora2

Dolmenas Foedora rastas Vokietijoje. Jį aptikę archeologai atstatė. Vienas mano pažįstamas, šiuo metu gyvenantis Vokietijoje, nuolat bendrauja su šiuo dolmenu.

Žinantis žmogus - tai pasitikintis žmogus. Žinantys nesuklastotą savo tautos istoriją, nepalenkiami savo tikėjimu.Tik žinojimas įgalina mus kurti, mokyti ir mokytis iš klaidų, būti naudingais savo šeimai, giminei ir tautai. Žinantys neniekina savo papročių, kalbos, protėvių, neišsižada savo tautos. Žinantys pavojingi, nes nevaldomi. Jie nėra svetimųjų rankomis tampomi jo - jo kamuoliukai. Ar sutinki?

Šernų miškas.

Randasi jisai vakarų Lietuvoje, Klaipėdos rajone, kairiajame Minijos upės krante. Važiuojant senuoju Klaipėda - Pėžaičiai plentu, pravažiavus Lėbartus, greitai pasiekiam Miniją, naujuoju tiltu kirtę upę, atsiduriame Šernų miške. Po dešine matosi senoji Šernų girininkija, o priešingoje kelio pusėje kadais buvusi garsi karčiama, dabar tai tik maža kaimo parduotuvėlė.

   Dendrologija - medžių ar kitų augalų energetinių savybių pritaikymas žmonių fiziologinei būklei pagerinti.

   Mūsų protėviai žinojo apie gydomąsias augalų ir medžių savybes ir plačiai tai panaudodavo. Nuo seno liaudyje buvo žinoma jog spygliuočių medžiai atitolina skausmą, ramina ir stabilizuoja žmogų. Neatsitiktinai protėviai po čiužiniu arčiau galvos laikydavo nedidelę spygliuočių medienos pliauską.

Medis tiek baltams, tiek daugeliui kitų pasaulio tautų – pasaulio ašies (Axis mundi) simbolis. Jo šaknys simbolizuoja požemių karalystę, kamienas – žmonių gyvenamą erdvę, o lapija – dangaus karalystę. Medis – taip pat ir svarbus kosmogonijos elementas, įcentrinantis pasaulio sukūrimo erdvę, tai tarsi miniatiūrinis visatos tvarties maketas kur šaknys simbolizuoja gyvybinės kuriamosios energijos pritekėjimą, kamienas energijų ir minčių jungties vieta, gimdanti šakas, simbolizuojančias vystymosi įvairovę, lapija simbolizuoja mūsų klaidas, o vaisiai tai tęstinumo pradas. Todėl nenuostabu, kad medžiai, jų giraitės nuo seno tapo kulto objektais. Tačiau būtina pastebėti, kad medis pats savaime jokiu būdu nėra garbinamas, tokia samprata gali kilti tik iš šiuolaikinio mąstymo modelio, nesuvokiančio simbolių ir nevienalaikės erdvės prasmės; medis tampa kulto objektu kaip dievoraiškos objektas – hierofanija. Jis jungia skirtingas kosmines sferas, todėl įgalina žmogų per jį susisiekti su tomis sferomis.

Puslapis 1 iš 2

Prisijungę 37 svečių ir vienas narys

  • kandi650346948627676