Rudens lygiadienis - lygė

 Rudens lygiadienis 2013 m. astronomų skaičiavimu stos rugsėjo 22 d. 23 val. 44 min. Lietuvos laiku. Tai momentas, kai Saulė yra dangaus pusiaujo ir ekliptikos (Saulės kelio Zodiaku) sankirtos taške. Tada visoje Žemėje, išskyrus ašigalių sritis, dienos trukmė beveik lygi nakties trukmei. Bet reiktų žinoti, kad šios dienos šventimas tęsdavosi tris dienas. Prasidėdavo rugsėjo 21d. ir tęsdavosi iki 23d. 

 

Pastaruoju metu Lietuvoje atgaivinamos senos pagoniškosios tradicijos – rengiama rudens  lygė. Jos metu alkakalniuose, piliakalniuose deginamas laužas, atnašaujama gamtai, Žemelei už šiemetį derlių, simboliškai atliekamas šiaudinio ožio aukojimas. Praeityje šiomis dienomis būdavo džiaugiamasi surinktu derliumi, dėkojama dievui Žemininkui ir jam aukojamos įvairios aukos, atliekamos apeigos. Šios dienos yra vienos iš pagrindinių metų laiko skaičiavimo sistemoje, sudarančioje kalendorių. Lietuvoje yra paleoastronomijos paminklų - akmenų, išdėstytų rytų - vakarų kryptimi, o tai per lygiadienius sutampa su Saulės tekėjimo ir laidos azimutais. Įsigilinus į liaudies meno simbolius, taip pat aiškėja, kad baltų pasaulėjautoje lygiadieniai struktūrizuodavo laiką ir erdvę. XVI a. dokumentuose aptinkama žinių, kad Lietuvoje derliaus dievybei, ypač dažnai, aukodavo ožį. Jis buvo laikytas vaisingumo simboliu, bet didžiąją aukų dalį visuomet sudarydavo užauginto derliaus gėrybės.

Mūsų protėviai šiuo metu gamindavo alų iš miežių derliaus, todėl ši diena kai kur dar vadinama ir Alutinio švente, ji švenčiama rugsėjo 21d. Alumi buvo vaišinami kaimynai, giminės. Be to, jis buvo aukojamas ir dievams. Alus buvo daromas ypatingas, jis dar buvo vadinamas - trijų devynerių,  t.y. buvo imamos 9 saujos javų ir kiekviena sauja dar padalijama į tris dalis. Tuomet viskas atskirai iškuliama ir sumaišoma su miežiais. Kiekvienas šventės svečias buvo vaišinamas 9 kaušeliais tokio alaus. Alus laikytas gėrimu, sugebančiu prakalbinti ir tylenius. Sakoma, kad nuo šios dienos pradeda šalti, negalima maudytis, gaudyti vėžių.

Nepamirškite šiomis dienomis prisiminti ir padėkoti tiems, kurie tyliai padeda mums užauginti derlių nieko už tai neprašydami. Mūsų padėka Žemei ir visoms stichijoms,  prisidėjusioms užauginti derlių, nebus neišgirsta.

Prisijungę 30 svečių ir 3 narių

  • kandi650346948627676
  • kandi650346948627676
  • sherlynqph3147409193