14 Birželis 03, Antradienis 08:35

Šaltinis

Parašė 
Pas brolį į svečius atėjo mažas žalias vabaliukas. Jis skubėdamas dėliojo savo kojytes, kildamas jo ranka aukštyn, tarsi norėdamas pašnibždėti kažką tiesiai į ausį.
-Eik ten, kur dar nebuvai, - pasakė ir nuskrido miško link.
Rytojaus dieną brolis išsiruošė į mišką. Jis čia jau viską buvo išvaikščiojęs ir todėl stebėjosi kur gi dar nėra buvęs. Eidamas Minijos upės pakraščiu išėjo iš miško. Čia, tiesą sakant, miškas ir baigėsi. Toliau driekėsi pievos. Ten prie brolio kažkas priėjo ir pasisveikino.Tai buvo miesto saugotojai. Kažkada, seniai čia buvo miestas. Dabar čia tik pieva ir šie nebylūs, niekam nematomi saugotojai.
-Ar piliakalnis kitoje upės pusėje taip pat priklausė miestui? - paklausė brolis.
-Ne, - atsakė sargai.
-Kas ten gyveno?
-Kariūnai. Į mūsų saugomą miestą pradės sugrįžti, anksčiau čia gyvenę žmonės. Čia apsilankę jie ims busti ir pamažu prisiminti savo šaknis, - paaiškino sargybiniai.
-Tai jūs čia tam, kad juos nukreiptumėte ieškoti ir prisiminti savo praeitį? - vėl paklausė brolis.
-Taip.
Brolis padėkojo sargams atsisveikino ir pasuko namų link. Grįžtant, ant kalvos jį sustabdė senolis.Ten, kur jis stovėjo, buvo keletas užpelkėjusių, kažkada čia buvusių šaltinių. Dabar, po nugulusių lapų ir šakų sluoksniu čia matėsi tik šlapiuojančios daubos. Viena iš jų, pati didžiausia buvo centre, kitos mažesnės aplink didžiąją. Viskas buvo apaugę medžiais ir atrodė gana baugiai. Brolis seniai žinojo tą vietą ir kaskart stengdavosi ją apeiti lanku.
-Aš Goi (Gojus), - pasakė senolis.
Jis buvo žilas, apsirėdęs baltais rūbais, tačiau savo stotu priminė karžygį ir buvo toks didelis, kad brolis prie jo stovėdamas atrodė kaip vaikas.
-Ką tai reiškia?
-Pagrindinis šaltinio sergėtojas/главный оберег рода-гои/. Aš saugau šią vietą, - paaiškino senolis.
-O kas čia yra?  -paklausė brolis.
-Gyvybės šaltinis.
-Tai gojai saugo gyvybės šaltinius?
-Taip, bet jų nėra daug, - noriai atsakinėjo senolis.
-O Lietuvoje yra daugiau tokių šaltinių?
-Ne. Giminės žemėje jų iš viso septyni. Gyvybės šaltiniai įsilieja į upę, kuri yra po giminės žeme ir kuri jungia vieną jūrą su kita.
-Tai Atlanto ir Didijį vandenynus? - nustebęs paklausė brolis.
-Taip. Šito šaltinio vanduo yra švarus ir jame galima maudytis, - pasakė senolis ir primerkęs akis paklausė, - Kas yra manyje?
-Vandens jėga, gyvybės jėga ir žemės jėga, - atsakė brolis.
Pritarimo ženklan, senolis priėjo ir įdėjo broliui į rankas mažą akmenėlį. Brolis metė jį į šaltinio vidurį. Akmenėlis ilgai grimzdo į dugną, tarsi būtų kritęs į giliausią šulinį. Kai pagaliau pasiekė dugną, nusileido prie geltona šviesa spinduliuojančios būtybės kojų.
-Kas, tu? - paklausė brolis.
-Šaltinio saugotojas, - atsakė būtybė ir paklausė, - Ką reiškia šis akmuo?
-Tai išsilaisvinimo iš žmonijos paklydimų ženklas.
-Ir ką darysi? - vėl paklausė saugotojas.
-Išvalysiu šaltinį, kad jame vanduo vėl būtų tyras ir švarus, - atsakė brolis.
-Ne, pirma pats turi jame nusiprausti, o po to pasakysiu ką daryti.
Šaltinio saugotojas padavė broliui žiedą. Jis užmetė jį ant šaltinio taip, kad šis atsidūrė žiedo viduje, sakydamas:
-Giminės žiedu apsaugosiu,
 Giminės atmintį išsaugosiu.
 Gyvybės šaltinį pažadinsiu,
 Žemę šviesa nušviesiu.
Žiedo viduryje buvęs vanduo, suspindo geltona šviesa.
-Išsimaudę šaltinyje žmonės pradės eiti keliu namo, link savo giminės ir jos šaknų, - pridūrė atsisveikindamas saugotojas.
Brolis padėkojo ir atsisveikino su Gojum ir šalinio saugotoju. Pasiryžęs ateiti rytoj, jis nužingsniavo namų link. Prieš jį driekėsi šviesus takas, juo eidamas atsidūrė šviesos nutviekstoje pievoje. Eidamas gilyn į ją jis virto šviesa.
Rytojaus dieną brolis sulaukė svečio. Atėjo Gojus. Jis kažką padavė broliui ir paklausė:
-Ką gali apie tai pasakyti?
-Na, tai susiję su gyvybės šaltiniu, - atsakė šis. Jo rankose buvo tiesiog sąvoka, abstrakcija.
-Ką dar gali pasakyti?
-Susijungus vandens dvasiai su vandens energija susiformuoja gyvybės šaltinis.
-Teisingai, gyvybės šaltinyje slypi žemės jėga, o ji gimsta iš giminės ir žmogaus jėgos.
-O ką gali pasakyti apie tai? - vėl paklausė svečias, o brolio rankose jau buvo kažkas naujo.
-Na, tai žmogaus, priklausančio giminei, sielos augimas, - atsakė brolis.
-O kur yra giminės siela?
-Giminės širdyje, - vėl atsakė brolis.
-Taip, plečiantis ir augant žmogaus sielai, plečiasi ir giminės šviesos erdvė. Šis procesas begalinis. -  ištarė Gojus ir padavė broliui saulės šviesą.
Ja nešinas, apsiginklavęs kibirais ir grėbliais jis išsiruošė prie šaltinio.Ten jo jau laukė gyvybės šaltinio saugotojas. Brolis nusilenkė jam ir dėdamas saulės šviesą į šaltinį ištarė:
-Saulės giminės vaikų šviesą dovanoju
 Į gyvybės šaltinį šviesą nardinu.
-O ką duosi nuo savęs? - paklausė gyvybės šaltinio saugotojas ir kai brolis ištiesė jam lauko gėlę jis tarė: -Dabar gali praustis jo vandeniu.
-Ar visą laiką šis šaltinis būna gyvybės šaltiniu? - paklausė brolis.
-Ne, tik tuomet kai aš ateinu.
-O kada ateini?
-Kai tik ateisi, žodelį pasakysi ir aš ateisiu,-atsakė saugotojas.
-O ką pasakyti? - toliau klausinėjo brolis.
-Žodį iš savo širdies.
-Ar kiekvienas šaltinis yra gyvybės šaltinis?
-Ne, tik tas, kuriame aš gyvenu.
Brolis pasisėmė į kibirą nuo lapų parudavusio vandens ir juo apsipylė nuo kojų iki galvos. Šaltas šaltinio vanduo nudegino kūną, suteikdamas energijos darbui. Jo čia nusimatė daug. Šaltinis jau senai apkritęs lapais, labiau priminė užpelkėjusią miško duobę, kurioje jau ėmė augti menka miško žolė. Čia ekskavatoriaus reikėjo, o ne vieno žmogaus rankų. Tačiau jo nebuvo, o čia viską reikėjo kasti tik rankomis, taigi brolis ėmėsi darbo. Jis grėbė į krantą supuvusius lapus, traukė patręšusias, apipuvusias šakas, o Gojaus ir saugotojo akyse švietė džiaugsmo viltis.
-Kaip tau sekėsi valyti? - paskambinusi telefonu, paklausiau brolio.
-Eik tu, ten tiek darbo, kad per visą vasarą nežinau ar išvalysiu, - atsakė šis kiek nusiminusiu balsu.
-Teks ir mums savaitgaliais prikibti.Tryse žymiai daugiau padarysime, - pasakiau.
-Gerai.
Kaip  sutarėme, taip ir pradėjome.
Rytojaus dieną pas brolį vėl apsilankė Gojus. Jis kaip ir vakar padavė broliui kažką į rankas ir paklausė:
-Kas tai?
-Tai daiktas susijęs su gyvybės šaltiniu, - atsakė brolis.
-Taip ir kas yra šaltinyje?
-Visų penkių stichijų energijos, t.y. vandens, žemės, oro, ugnies ir eterio.
-Taip, eterio energija yra gyvybės šaltinio saugotojame, - pasakė Gojus ir vėl paklausė, - kaip pasireiškia stichijų energijos šaltinyje?
-Jos suformuoja gyvybės energiją, - vėl atsakė brolis.
-Taip. Gyvybės energija yra pas kiekvieną žmogų. Jos pagalba galima išsigydyti.
-Ar taip panaudodami gyvybinę energiją gydo ekstrasensai? - paklausė brolis.
-Nukreipdami energijos srautus į pažeistus organus jie gali juos išgydyti, bet tai gali daryti ne visi.
-O koks gyvybinės energijos poveikis organizmui?
-Ji  išvalo energijos cirkuliacijos kanalus ir papildo gyvybinės energijos išteklius. Gyvybinės energijos sankaupa randasi žmogaus gyvybės energijos šaltinyje, kuris randasi čia, - pasakė Gojus ir pirštu parodė į duobutę, esančią tarp raktikaulių, tiesiog virš krūtinkaulio. -Per savo gyvybės šaltinį jūs gaunate ir atiduodate gyvybinę energiją. Ja reikia dalintis. Kuo daugiau atiduodi tuo daugiau gauni, - paaiškino Gojus.
-Ar kreipiantis į stichijas galima gauti gyvybinės energijos? - paklausė brolis.
-Gali gauti tik verti, tik inicijuoti, - atsakė ir paklausė, - pagalvok, kada gyvybės šaltinis miega?
-Kada yra uždarytas, - atsakė brolis.
-Taip ir uždarytas jis beveik pas visus. O kaip jį atidaryti? - vėl paklausė Gojus.
-Reikia valytis pačiam žmogui iš vidaus, atsikratyti savo ydų ir tapti šviesa.
-Taip, o dabar pasakyk kur jumyse yra Kūrėjas? - paklausė Gojus.
-Mūsų gyvastyje, gyvatoje, - atsakė brolis.
-O kur žemėje yra Kūrėjas?
-Visuose vandenynuose.
-Taip, vanduo yra visatos sąmonės/разум/laidininkas. Taigi gyvybės šaltinis yra Kūrėjo sąmonės išraiška, - paaiškino Gojus.
-Kuo dar ypatingas gyvybės šaltinis? - paklausė brolis.
-Minties, žodžio ir šviesos galia iš jo sukuriama gyvybė, - atsakė Gojus.
Gojus dingo taip pat netikėtai kaip ir atsirado. Brolis vėl jį sutiko nuėjęs darbuotis prie šaltinio. Čia jis jam davė daiktą, primenantį laikmatį sakydamas:
-Nebūk vandenyje ilgiau kaip  15 minučių, po to daryk pertrauką. Jos metu apsikabink medžius ir pasidalink su jais gaunama gyvybės energija. O molis iš dugno turi gydančių savybių. Jį galima dėti ant skaudančių sąnarių.
-Ačiū, - padėkojo brolis.
Rytojaus dieną atvažiavome į pagalbą. Darbavomės prie šaltinio iki pavakarių, išalkome ir pavargome. Išeinant mus sustabdė Gojus ir už darbą įteikė didžiulį pyragą.
-Ačiū.
 
Saulė
Skaityti 1367 kartai Atnaujinta 14 Birželis 24, Antradienis 16:55

Prisijungę 26 svečių ir narių nėra